​کانال اسپیرال با خدمات منحصر به فرد دست آورد های شگرفی در کل کشور به ارمغان می آورد.

مشاوره تکنیکی پیش از ساخت کانال اسپیرال و اتصالات توسط مهندسین خبره

مشاوره و تلفن : 4-02166848903

اتصال تبدیل گرد به گرد
اتصال زانوئی 60 درجه 6 تکه
اتصال زانوی 90 درجه چپقی

​​spiraliran.com

​​spiraliran.com

​​spiraliran.com

اتصال چهار راه 45 درجه تبدیل

​​spiraliran.com

زانوی 45 درجه

تبدیل گرد به چهارگوش

فلنج

ساپورت

​​spiraliran.com

اتصال فیتینگ برای لوله کشی و ساخت و ساز کانال

​​spiraliran.com

اتصال زانویی 45 درجه 3 تکه گالوانیزه
اتصال کانال ها و بستن لوله
اتصال ساپورت و بست جهت بستن لوله
اتصال چهارراه 90 درجه با ورق گالوانیزه
اتصال زانوئی 90 درجه شش تکه گالوانیزه
اتصال سه راهی شکل Y
اتصال و تبدیل گرد به گرد
کنترل جریان هوا در کانال و لوله و اتصالات
اتصالات زانوئی 30 درجه 5 تکه
کانال اسپیرال و اتصالات گالوانیزه

زانوئی 90 درجه 5 تکه

تبدیل گرد به گرد

تبدیل چهارگوش به گرد

زانوی 90 درجه تبدیلی

چهارراه 90 درجه

چهارراه 45 درجه

دمپر

زانوی 90 درجه

سه راه شلواره

فیتینگ

تبدیل گرد به گرد

زانوی 30 درجه

سه راه 90 درجه

کانال اسپیرال و اتصالات گالوانیزه

زانوی45 درجه

دیفیوزر هواساز 5 کاناله
کانال اسپیرال و اتصالات گالوانیزه

درپوش

زانوئی 90 درجه

زانوئی 90 درجه

​باکس5 کاناله مدل جت نازل پرتاب بلند

​​spiraliran.com

​​spiraliran.com

​​spiraliran.com

​​spiraliran.com

​​spiraliran.com

​​spiraliran.com

​​spiraliran.com

​​spiraliran.com

​​spiraliran.com

​​spiraliran.com

​​spiraliran.com

​​spiraliran.com

​​spiraliran.com

​​spiraliran.com

​​spiraliran.com