مترجم سايت
English Arabic Chinese (Simplified) Dutch French German Italian Japanese Portuguese Russian Spanish Turkish
پروژه هاي در دست اجرا
شركت آپادانا سرام [در حال اجرا]
[20%]

شركت كاشي تبريز [در حال اجرا]
[75%]

ارتباط با ما

مدير فروش: 66848904-021
sales@spiraliran.com

خانم اسماعيل پور
------------------------------------

مدير فني: 66848903-021
info@spiraliran.com

مهدي قاسمي
------------------------------------

فكس: 66872220-021

------------------------------------

مدير عامل
همراه: 85 45 119 0912

قاسمي